Rybáři Jaroměřice
Info MO Fotoalbum Podmínky Mládež Výročky Historie Povídáme si Recepty Revíry Kontakty
 
 
Mládež
 

 

Chci být rybářem - rybářkou!

Stát se držitelem rybářského lístku pro mladého kluka nebo holku není úplně snadné. Musí povinně navštěvovat ryb. kroužek a a nakonec prokázat, že zvládl požadované penzum vědomostí a dovedností. V dřívějších dobách se o výchovu nastávajících rybářů nikdo nestaral. Učili jsme se od starších rybářů, kteří byli ochotni se o své znalosti podělit. Ne každý ochoten byl. I dnes řada rybářů tají své osvědčené "fígle", ale mnoho jich už není. Je řada odborných i publicistických knih, jsou videa a obrazové materiály.
Je povinností každé ryb. organizace, aby pečovala o odbornou i etickou kvalitu svých členů, nejvíce o ty nastávající členy. V naší organizaci jsou těmito úkoly pověřeni pánové Petr Ježek a František Kunst. Možná, že malé rybáře ani nenapadne na závěr kroužku, po testech znalostí, aby těmto vedoucím poděkovali, ale jistě si na ně mnohokrát vzpomenou, až podceněním pravidel lovu která jim vštěpovali či jinými chybami přijdou o pěkné ryby. Nejenom ryb. kroužek, ale též vlastní chyby začínající rybáře zdokonalují.
Tak Petrův zdar a hodně radosti u vody, mladí přátelé!

Rybářský kroužek při MO MRS v Jaroměřicích pracuje úspěšně po řadu let.
Nastávající rybáři se při schůzkách seznamují s biologií ryb a vod. živočichů, legislativními předpisy, rybolovnými technikami a učí se mít rád přírodu a chránit ji. Pro mladé rybáře připravuje MO každoročně rybářské závody, mladí rybáři jezdili i na tábor na Vranovskou přehradu. O své činnosti podávají vedoucí kroužku zprávy na výročních schůzích.

Rybářův slib ...
rybářův slib

Testy pro adepty rybářství (mládež i dospělí)

  • Test - R Y B Á ř S T V Í
    Adepti musí znát odpovědi co je rybářství, rybníkářství, reprodukce ryb, znát pojmy trdliště, revír, požerák, přeliv, výtažník, tenata, udice, vědět o zákl. fyz. a chem. vlastnostech vody, péče o revíry v roce a další

  • Test B I O L O G I E
    Kam se řadí ryby, pásma vod, zástupci pásem, život ryb, rozmnožování, poznávání ryb, šupiny, dravé ryby, ústrojí ryb...

  • Test L E G I S L A T I V A
    Co je výkon rybářského práva, způsoby lovu, zakázané zp. lovu, doklady rybáře, doby hájení ryb, nejmenší lovné délky ryb ...

  • Test Poznávání jednotlivých druhů ryb

Rybářské kroužky - fotogalerie

Ecce osteichthyea!
Ecce osteichthyea ...

... dobře nastražit!!
... dobře nastražit!!

Jeden z vedoucích P. Ježek
Jeden z vedoucích P. Ježek

Rybářský výcvik na Vranově (2005)
Rybářský výcvik na Vranově (2005)

 

® 2007 Moravský rybářský svaz, MO Jaroměřice nad Rokytnou